Zaměstnanci - ZŠ

Mgr. Věra Pánková

Ředitelka

Učitelka

Mgr. et Mgr. Vlaďka Tomková

Učitelka

Mgr. Zdeňka Chvojková

Učitelka

Mgr. Jana Jišová

Učitelka

Eva Bohdalová

Vedoucí vychovatelka v ŠD

Základní škola

Školní jídelna

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní družina

Adresa