Dokumenty - zš

školní řád
Vnitřní řád školy
Výroční zpráva

2021/22

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
Výroční zpráva

2022/23

Základní škola

Školní jídelna

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní družina

Adresa